Tin tức

Bên cạnh các chương trình khuyến mãi - hỗ trợ người tiêu dùng, PINACO thường xuyên tổ chức các hoạt động vì sự phát triển của xã hội và cộng đồng. Thêm vào đó, PINACO luôn xem bảo vệ môi trường vừa là nhiệm vụ vừa là trách nhiệm. Tất cả các hoạt động này đã tạo nên một PINACO vững mạnh ngày hôm nay, xứng đáng với danh hiệu “Thương Hiệu Quốc Gia” duy nhất trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm Pin - Ắc quy của Việt Nam.

Tin khuyến mãi

Tiêu Dùng Thông Minh Với Công Nghệ HYBRID

Tin tức liên quan

11/11/2019 : 12:00AM | 170 lượt xem

21/11/2018 : 12:00AM | 1631 lượt xem

Tin xem nhiều

16/10/2017 : 12:00AM | 3062 lượt xem

23/09/2017 : 12:00AM | 2709 lượt xem

14/02/2017 : 11:57PM | 2698 lượt xem

17/09/2018 : 12:00AM | 2660 lượt xem