Video Clips

Với những thành tựu và đóng góp của mình PINACO đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân Huy chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất - Nhì - Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba.

Video Clips

NĂNG LƯỢNG CỦA BA!

29/01/2019  -   734

Tết Nguyên Đán - PINACO

30/01/2018  -   899

PINACO - 40 năm tiếp nối niềm tin

29/04/2016  -   2885
Kỷ niệm 40 năm thành lập PINACO 19/04/1976 - 19/04/2016

Tiếp nối Tin Yêu

02/06/2014  -   251
Ắc quy Đồng Nai thế hệ mới dùng cho xe gắn máy

Ắc quy Đồng Nai miễn bảo dưỡng

01/06/2014  -   2149
An vui hành trình - Gia đình hạnh phúc - Ắc quy Đồng Nai miễn bảo dưỡng