Ắc quy công nghiệp Xe điện, xe golf

Chủng loại Điện thế
(v)
Dung lượng 20h
(Ah)
Kích thước (mm) Loại cọc bình Bố trí
Dài Rộng Cao Tổng cao
PL 12 - 150 12 150 330 180 247 289 HPT/LPT C1
PL 8 - 190 8 190 260 182 247 288 HPT/LPT C1
PL 6 - 260 6 260 260 182 247 288 HPT/LPT C8