Ắc quy cho xe gắn máy Ắc quy khô

Chủng loại Điện thế
(v)
Dung lượng 20h
(Ah)
Kích thước (mm) Dung tích axit (L) Số tấm cực/hộc
Dài Rộng Cao Tổng cao
PTX7A 12 7 150 87 93 93 - -
PTZ6L 12 6 113 70 105 105 - -
PTZ5S 12 4 113 70 85 85 - -
PT6A 12 6 120 60 130 130 - -
PTX7L 12 7 113 70 130 130 - -
PTZ4V 12 3.5 113 70 85 85 - -
PTX9 12 9 150 87 105 105 - -
PTX5H 12 5 120 60 130 130 - -