Ắc quy cho xe gắn máy Ắc quy nước

Chủng loại Điện thế
(v)
Dung lượng 20h
(Ah)
Kích thước (mm) Dung tích axit (L) Số tấm cực/hộc
Dài Rộng Cao Tổng cao
12N4S 12 4 123 70 86 86 - -
12N9 12 9 145 75 139 139 - -
12N7 12 7 160 60 131 131 - -
12N5.5 12 5.5 115 91 115 115 - -
12M5D 12 5 145 75 93 93 - -
12N5 12 5 130 60 131 131 - -
6N4 6 4 81 71 95 95 - -