Thứ năm, 14/06/2012, 04:01

An toàn – Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường tại PINACO

Tiêu chí: An toàn – Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường luôn được PINACO chú trọng và đặt lên hàng đầu trong hoạt động quản lý - sản xuất – kinh doanh.

Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của bộ máy làm công tác An toàn – Vệ sinh lao động của PINACO như sau: Hội đồng Bảo hộ lao động cấp Công ty gồm 07 thành viên trong đó có bố trí 01 bác sỹ và 01 cán bộ chuyên trách về An toàn – Vệ sinh lao động – Môi trường, cấp Xí nghiệp thành viên có thành lập 04 Hội đồng Bảo hộ lao động, đều có bố trí cán bộ phụ trách công tác An toàn – Vệ sinh lao động – Môi trường, cán bộ y tế.

alt

Mô hình thực hiện 5S tại phân xưởng Lắp ráp bình ắc quy VRLA – Nhà xưởng luôn sạch, ngăn nắp

Công tác An toàn – Vệ sinh lao động tại PINACO được thực hiện như hướng dẫn của Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT. Hội đồng Bảo hộ lao động công ty đã xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra chấm điểm:

  1. Về nội dung An toàn vệ sinh lao động gồm:
  • Công tác tổ chức kiện toàn bộ máy thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường.
  • Các biện pháp về kỹ thuật an toàn & Phòng chống cháy nổ.
  • Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh lao động – Cải thiện điều kiện lao động – Bảo vệ môi trường.
  • Trang bị bảo hộ lao động & Biện pháp chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
  • Công tác huấn luyện, tuyên truyền, tổng kết khen thưởng.
  1. Về nội dung Văn phòng khang trang lịch sự gồm: Văn phòng khang trang, Nhà nghỉ ca công nhân, phòng y tế, cảnh quan, tác phong của CBCNV, công tác phát thanh tuyên truyền của các đơn vị.
  2. Về nội dung Nhà ăn tập thể gồm: điều kiện về cơ sở vật chất bếp ăn – nhà ăn, điều kiện về trang thiết bị - dụng cụ, điều kiện người chế biến – phục vụ, phương cách chế biến, công tác quản lý, kiểm tra lưu mẫu.

Hội đồng Bảo hộ lao động sẽ tiến hành kiểm tra chấm điểm, xếp hạng thi đua - khen thưởng giữa các đơn vị thành viên 6 tháng một lần. Qua việc thực hiện kiểm tra rà soát sự tuân thủ pháp luật về công tác An toàn – Vệ sinh lao động – Môi trường tại các đơn vị đã góp phần cho công tác An toàn – Vệ sinh lao động – Môi trường trong toàn Công ty được thực hiện nghiêm túc, bài bản và đi vào chiều sâu. Từ ngày 9/6/2012 đến 14/6/2012 Hội đồng bảo hộ lao động công ty đã tiến hành kiểm tra – chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm 2012 trong toàn công ty. Kết quả có 03 đơn vị đạt xuất sắc và 01 đơn vị An toàn.

 

---------------------------------------------------
PINACO – nhà sản xuất ắc quy Đồng Nai.
PINACO – nhà sản xuất pin Con Ó.